Passen van de hals in het corpus van de bas. Alle hoeken zijn reeds bepaald
Fitting the neck to the body. All angles have been set now
Previous | Home | Next